Finnskogens Vänner

My photo

Eldpallkojan

Sommaren 1998 byggde föreningen med benäget bistånd av Stora Enso och Skogsvårdsstyrelsen en timmerkoja vid sidan av vägen mellan Rimsbo – Gruvberget. Den står ständigt öppen för allmänheten och är flitigt besökt och kan användas för övernattning. Kojan skall också påminna om tiden då skogsarbetaren var hänvisad till detta boende under veckor och månader då de var sysselsatta med skogshuggning, körning och flottningsarbeten. Kojan är utmärkt på kartan. Likadana kojor i dessa trakter har funnits tidigare, vilka föreningen kartlagt till ett 30-tal platser under en svunnen epok.

My photo
Katrinebergs kapell My photo
Staffanskyrkan Gruvberget

Kyrkor

Två kyrkor finns inom församlingen, Katrinebergs kapell samt Gruvbergets kyrka. Kapellet i Katrineberg har anor sedan sent 1700-tal, då byn under 100 år hade järnbruksverksamhet. Byggnader finns kvar sedan brukstiden. Gruvbergets kyrka byggdes i slutet av 1920-talet och invigdes av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Tillträdande prästen blev välkände Carl David Otzen som kom att verka under 40 års tid i församlingen och som var bosatt i den intilliggande prästgården.

My photo
Jon-Mattsbo kvarn My photo
Vålsjöbo skvaltkvarn

Kvarnar

Då finnarna under 1600-talet kom till dessa trakter och fick uppta stora markområden för att svedja, dvs. fälla skog som sedan tändes och brändes ner, var det början till ett nytt sätt att odla. I askan efter bränderna sådde de sin råg för att få till sitt levebröd. Samtidigt måste säden malas, varför man anlade små kvarnar, efter bäckar och åar, som kunde drivas av vattenkraft. Kvarnstenen drevs av ett liggande vattenhjul och kom att kallas skvaltkvarnar. I dag finns i detta område en sådan kvarn i Vålsjöbo. Kvarnen i Jon Matsbo byggdes dock om i början av 1900-talet av den dåvarande ägaren, från skvaltkvarn till en kvarn med ett 2 meter högt stående vattenhjul. Denna kvarn restaurerades 2006 av vår förening, då den var i dåligt skick. Kvarnar i olika storlekar har funnits i många bäckar och byar, en del har flyttats och många har raserats.