Finnskogens Vänner

Intresseföreningen Finnskogens Vänner

Föreningen bildades 1984 efter det att en återvändarträff anordnades i byn Vittsjön av ett antal personer som haft sin uppväxt i bygden. Syftet var att återskapa och bevara kontakten mellan finnskogens tidigare befolkning, samt ta tillvara och befrämja gammal kultur från tiden då de många små byarna var befolkade.

Föreningen som har ca 200 medlemmar har öppen medlemskap som för närvarande kostar 50 kr/år och familj. Anmälan görs genom att avgiften insättes på postgirokonto 455 59 17-6. Märk tallongen med namn och adress.
Vill du kontakta föreningen?
Stig Wengelin 0651/21032
Laila Nyström 0278/15443
Erik Johansson 0278/12787

Allt arbete bedrivs ideellt av föreningens medlemmar som byggt, restaurerat och försöker återskapa olika möjligheter att uppleva gamla händelser från trakten.

My photo

Finnskogen

Bollnäs finnskog, som ligger ca 4 mil från tätorten Bollnäs i södra delen av kommunen och gränsar mot Dalarna och Gästrikland, är ett område om ca 2 mil2. Detta område har tidigare omfattat 30-talet byar och inrymmes inom Katrinebergs kapellförsamling som ingår i Bollnäs kyrkoförsamling. De flesta av dessa byar var ursprungligen fäbodvallar från mitten av 1500-talet som tillhörde Bollnäsbygdens bönder. Från början av 1600-talet började fast bosättning i dessa trakter uppstå i och med att den finska invandringen påbörjades hit. Vissa byar upptogs och svedjades helt frånbörjan av finnar, tex. Källåsen, Fansen, Bocksjön och Vittsjön.

Invandrande finnar till detta område var ett 70-tal i slutet av 1600-talet som var kyrkoskrivna i den sk. finnförsamlingen. Under århundraden framåt utökades så den blandade befolkningen på finnskogen genom järnhanteringens epok och fram till skogsbrukets mekanisering på 1950 – 60-talet då dessa trakter började avbefolkas. Högsta befolkningssiffrorna i kapellförsamlingen härrörs från mitten av 1800-talet då ca 700 personer var bokförda. Nu finns ett 20-tal fast boende i 3-4 byar kvar, de flesta pensionärer. Vissa hus som finns kvar fungerar därutöver nu som fritidsställen. Många av tidigare gårdar och byar är nu raserade och kvar finns endast ruiner där skogen återtar mark som tidigare varit uppodlad.